Aangepast rooster op locatie Almere-Buiten van 24 tot en met 30 september!

In week 39 wijken wij af van het reguliere rooster. Wij verzoeken onze leden hier rekening mee te houden.

Klik hier voor het groepslesrooster van maandag 24 september tot en met zondag 30 september 2018.

Let ter verduidelijking vooral op de in het geel en rood aangebrachte wijzigingen en opmerkingen!