OrthoXpert Zorgplan bij het Preventiecentrum

Patiënten met een indicatie voor een voorste kruisbandreconstructie, een totale heup, een totale knie of een stabiliserende schouderoperatie krijgen sinds kort de mogelijkheid om een intensief behandeltraject te volgen bij het Preventiecentrum in nauwe samenwerking met de afdeling Orthopedie van het Flevoziekenhuis. Met als doel betere kwaliteit van zorg en sneller herstel. Dat is het OrthoXpert Zorgplan!

OrthoXpert

Het OrthoXpert Zorgplan is een behandelprogramma na een knie, schouder of heup operatie. Bij het OrthoXpert Zorgplan is de inhoud van het behandelprogramma stap voor stap in kaart gebracht en ligt bij aanvang vast.

Bij het OrthoXpert Zorgplan werken orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten zeer nauw met elkaar samen. Intensief contact en afstemming van de behandeling direct na de operatie en bij de gezamenlijke controles, zorgen ervoor dat u het best passende behandelprogramma krijgt.

De geselecteerde fysiotherapiepraktijken beschikken over de juiste accommodatie om u te kunnen begeleiden bij het herstel. Er zijn speciale test- en meetinstrumenten om de effecten van uw behandeling in kaart te brengen.

Waarom het OrthoXpert Zorgplan?

In Nederland worden steeds meer knie, heup en schouderoperaties uitgevoerd, onder meer door de vergrijzing en een toename van het aantal sportletsels. Omdat het eindresultaat van zo’n operatie voor een belangrijk deel wordt bepaald door het behandelproces is er behoefte aan goede programma’s en controles voor, tijdens en na de revalidatie.

Het Preventiecentrum beschikt over de faciliteiten en gespecialiseerde fysiotherapeuten om u te kunnen begeleiden bij het herstel. Er zijn speciale test- en meetinstrumenten om de effecten van uw behandeling in kaart te brengen. Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren van de zorgplannen. Kortom: uw behandelend fysiotherapeut is een expert op het gebied van OrthoXpert Zorgplan behandelprogramma’s.

OrthoXpert Zorgplan voor de knie

Intensieve samenwerking tussen orthopedie en fysiotherapie
Het OrthoXpert Zorgplan is een behandelprogramma na een knieoperatie. Bij het OrthoXpert Knie Zorgplan is de inhoud van het behandelprogramma stap voor stap in kaart gebracht en ligt van het begin af vast.

Afhankelijk van uw knie aandoening kan dit behandelprogramma 2 tot 9 maanden duren. Door de heldere structuur van het behandelprogramma en het regelmatig uitvoeren van metingen, zijn de fysiotherapeut en orthopedisch chirurg in staat het behandelprogramma nauwgezet te volgen, de effecten te evalueren en ‘op maat’ aan te passen.

Samenwerking orthopedisch chirurg en fysiotherapeut
Bij het OrthoXpert Knie Zorgplan werken orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Intensief contact en afstemming van de behandeling direct na de operatie en bij de gezamenlijke controles, zorgen ervoor dat u het best passende behandelprogramma krijgt. Een knie operatie is pas geslaagd na een succesvol behandelprogramma.

Waarom het OrthoXpert Knie Zorgplan behandelprogramma?
In Nederland worden steeds meer knieoperaties uitgevoerd, onder meer door de vergrijzing en een toename van het aantal sportletsels. Omdat het eindresultaat van zo’n operatie voor een belangrijk deel wordt bepaald door het behandelproces is er behoefte aan goede programma’s.

De geselecteerde fysiotherapiepraktijken beschikken over de juiste accommodatie om u te kunnen begeleiden bij het herstel. Er zijn speciale test- en meetinstrumenten om de effecten van uw behandeling in kaart te brengen. De praktijken hebben ruime ervaring met het uitvoeren van behandelplannen na een knieoperatie. Kortom: uw behandelend fysiotherapeut is een expert op het gebied van behandelprogramma’s voor de knie.

Hoe ziet uw behandeling eruit?
U werkt, onder begeleiding van de fysiotherapeut, één tot meerdere keren per week aan het herstel van de knie. Na een individuele start, gaat u later in het behandelprogramma met verschillende andere patiënten tegelijk aan de slag. Maar ook dan volgt u uw eigen programma; dat is immers persoonlijk afgestemd. Het behandelprogramma kent een duidelijke opbouw. Na verloop van tijd merkt u, dat u steeds hogere eisen aan uw lichaam kunt stellen. Die ervaring zorgt ervoor dat de behandelingen niet alleen nuttig zijn, maar ook steeds meer stimuleren.

Vergoedingen door de zorgverzekeraar
Alle zorgverzekeraars vergoeden de zorgplannen.

OrthoXpert Zorgplan voor de heup

Intensieve samenwerking tussen orthopedie en fysiotherapie
Het OrthoXpert Zorgplan is een behandelprogramma na een heupoperatie. Bij het OrthoXpert Zorgplan is de inhoud van het behandelprogramma stap voor stap in kaart gebracht en ligt van het begin af vast.

Afhankelijk van uw heupaandoening kan dit behandelprogramma 3 tot 4 maanden duren. Door de heldere structuur van het behandelprogramma en het regelmatig uitvoeren van metingen, zijn de fysiotherapeut en orthopedisch chirurg in staat het behandelprogramma nauwgezet te volgen, de effecten te evalueren en ‘op maat’ aan te passen.

Samenwerking orthopedisch chirurg en fysiotherapeut
Bij het OrthoXpert Heup Zorgplan werken orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Intensief contact en afstemming van de behandeling direct na de operatie en bij de gezamenlijke controles, staan er garant voor dat u het best passende behandelprogramma krijgt. Een heup operatie is pas geslaagd na een succesvol behandelprogramma.

Waarom het OrthoXpert Heup Zorgplan behandelprogramma?
In Nederland worden steeds meer nieuwe heup operaties uitgevoerd, onder meer door de vergrijzing en een toename van het aantal sportletsels. Omdat het eindresultaat van een dergelijke operatie voor een belangrijk deel wordt bepaald door het behandelproces, is er behoefte aan goede programma’s.

De geselecteerde fysiotherapiepraktijken beschikken over de juiste accommodatie om u te kunnen begeleiden bij het herstel. Er zijn speciale test- en meetinstrumenten om de effecten van uw behandeling in kaart te brengen. De praktijken hebben ruime ervaring met het uitvoeren van behandelplannen na een heupoperatie. Kortom: uw behandelend fysiotherapeut is een expert op het gebied van behandelprogramma’s voor de heup.

Hoe ziet uw behandeling eruit?
U werkt, onder begeleiding van de fysiotherapeut, één tot enkele keren per week aan het herstel van de heup. Na een individuele start, gaat u later in het behandelprogramma met verschillende andere patiënten tegelijk aan de slag. Maar ook dan volgt u uw eigen programma; dat is immers persoonlijk afgestemd. Het behandelprogramma kent een duidelijke opbouw. Na verloop van tijd merkt u dat u steeds hogere eisen aan uw lichaam kunt stellen. Die ervaring zorgt ervoor dat de behandelingen niet alleen nuttig zijn, maar ook steeds meer stimuleren.

Vergoedingen door de zorgverzekeraar
Alle zorgverzekeraars vergoeden de zorgplannen.

OrthoXpert Zorgplan voor de schouder

Intensieve samenwerking tussen orthopedie en fysiotherapie
Het OrthoXpert Zorgplan is een behandelprogramma na een nieuwe heupoperatie. Bij het OrthoXpert Zorgplan is de inhoud van het behandelprogramma stap voor stap in kaart gebracht en ligt van het begin af vast.

Afhankelijk van uw heupaandoening kan dit behandelprogramma 3 tot 4 maanden duren. Door de heldere structuur van het behandelprogramma en het regelmatig uitvoeren van metingen, zijn de fysiotherapeut en orthopedisch chirurg in staat het behandelprogramma nauwgezet te volgen, de effecten te evalueren en ‘op maat’ aan te passen.

Samenwerking orthopedisch chirurg en fysiotherapeut
Bij het OrthoXpert Heup Zorgplan werken orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Intensief contact en afstemming van de behandeling direct na de operatie en bij de gezamenlijke controles, staan er garant voor dat u het best passende behandelprogramma krijgt. Een heup operatie is pas geslaagd na een succesvol behandelprogramma.

Waarom het OrthoXpert Heup Zorgplan behandelprogramma?
In Nederland worden steeds meer nieuwe heup operaties uitgevoerd, onder meer door de vergrijzing en een toename van het aantal sportletsels. Omdat het eindresultaat van een dergelijke operatie voor een belangrijk deel wordt bepaald door het behandelproces, is er behoefte aan goede programma’s.

De geselecteerde fysiotherapiepraktijken beschikken over de juiste accommodatie om u te kunnen begeleiden bij het herstel. Er zijn speciale test- en meetinstrumenten om de effecten van uw behandeling in kaart te brengen. De praktijken hebben ruime ervaring met het uitvoeren van behandelplannen na een heupoperatie. Kortom: uw behandelend fysiotherapeut is een expert op het gebied van behandelprogramma’s voor de heup.

Hoe ziet uw behandeling eruit?
U werkt, onder begeleiding van de fysiotherapeut, één tot enkele keren per week aan het herstel van de heup. Na een individuele start, gaat u later in het behandelprogramma met verschillende andere patiënten tegelijk aan de slag. Maar ook dan volgt u uw eigen programma; dat is immers persoonlijk afgestemd. Het behandelprogramma kent een duidelijke opbouw. Na verloop van tijd merkt u dat u steeds hogere eisen aan uw lichaam kunt stellen. Die ervaring zorgt ervoor dat de behandelingen niet alleen nuttig zijn, maar ook steeds meer stimuleren.

Vergoedingen door de zorgverzekeraar
Alle zorgverzekeraars vergoeden de zorgplannen.

© Copyright 2020 - Preventiecentrum - Fysiotherapie, revalidatie & (medisch) fitness in Almere. In beheer bij Kersvers Digital